Dedicated Solution B.V. heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Dedicated Solution B.V. verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Dedicated Solution B.V.
Klachten als bedoeld in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde Commissie Klachtbehandeling Dedicated Solution B.V.

Het adres luidt:

Commissie Klachtbehandeling Dedicated Solution B.V.
Het Kleine Loo 43
2592 BW Den Haag

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.